February 2024 ranking (flights)

Place   Name Pilot Id Flights Hours Scores Rank Last flight
Italy   Marco Gulienetti LGX37B 43 31:53 137,09 2024-02-24
Italy   Umberto Pedrotti LGX74P 41 33:19 140,98 2024-02-24
Italy   Jalil Errais LGX94J 41 37:46 138,54 2024-02-23
4. Italy   Luca Corso LGX01L 40 52:43 161,88 2024-02-24
5. Italy   Michelangelo Parlione LGX57W 35 43:04 141,71 2024-02-24
6. Italy   Angelo Riina LGX69M 30 44:19 150,83 2024-02-20
7. Italy   Giacomo Boninelli LGX15G 27 40:23 170,19 2024-02-24
8. Italy   Federico Serra LGX94R 26 26:26 161,54 2024-02-24
9. Italy   Alberto Landi LGX23A 25 34:39 133,40 2024-02-24
10. Italy   Antonino Zappalà LGX93R 22 52:37 139,77 2024-02-24
11. Italy   Stefano Balistreri LGX79A 17 17:02 138,53 2024-02-24
12. Italy   Daniele Gianera LGX87G 16 25:48 144,06 2024-02-19
13. Italy   Francesco Barattieri LGX12A 13 21:20 145,77 2024-02-22
14. Italy   Stefano Fornasiero LGX17V 10 12:29 173,00 2024-02-24
14. Italy   Alessandro Chiesa LGX13A 10 12:47 150,50 2024-02-23
16. Italy   Alessio Prencja LGX31K 9 11:58 142,22 2024-02-22
17. Italy   Mattia Cherubin LGX21C 8 14:22 146,25 2024-02-11
18. Italy   Roberto Chiartano LGX29D 7 8:49 143,57 2024-02-17
19. Italy   Alessandro Pacini LGX93Q 5 12:13 146,00 2024-02-12
20. Italy   Mirko Zennaro LGX96Z 4 6:19 152,50 2024-02-22
20. Italy   Davide Magri LGX92M 4 3:56 147,50 2024-02-20
22. Italy   Max Caramani LGX43B 2 2:16 160,00 2024-02-16
22. Italy   Gabriele Marino LGX12G 2 10:10 147,50 2024-02-15
24. Ireland   Alexander Hill LGX22H 1 0:57 145,00 2024-02-17
24. Italy   Alessandro Mazza LGX93M 1 0:44 185,00 2024-02-07
26. Italy   Silvio Bacherini LGX77S 0 0:00 0,00 2024-01-31
26. Italy   Emanuele Nardi LGX17M 0 0:00 0,00 2024-01-28
26. Italy   Paolo De Vita LGX57Z 0 0:00 0,00 2024-01-24
26. Italy   Roberto Gandolfo LGX23R 0 0:00 0,00 2024-01-12
26. Italy   Silvano Simion LGX57S 0 0:00 0,00 2023-12-07
26. U.S.A   Francesco Drake LGX30G 0 0:00 0,00 2023-11-22
26. Italy   Davide Di Paola LGX64D 0 0:00 0,00 2023-09-21
Total439558:30

February 2024 ranking (hours)

Place   Name Pilot Id Flights Hours Scores Rank Last flight
Italy   Luca Corso LGX01L 40 52:43 161,88 2024-02-24
Italy   Antonino Zappalà LGX93R 22 52:37 139,77 2024-02-24
Italy   Angelo Riina LGX69M 30 44:19 150,83 2024-02-20
4. Italy   Michelangelo Parlione LGX57W 35 43:04 141,71 2024-02-24
5. Italy   Giacomo Boninelli LGX15G 27 40:23 170,19 2024-02-24
6. Italy   Jalil Errais LGX94J 41 37:46 138,54 2024-02-23
7. Italy   Alberto Landi LGX23A 25 34:39 133,40 2024-02-24
8. Italy   Umberto Pedrotti LGX74P 41 33:19 140,98 2024-02-24
9. Italy   Marco Gulienetti LGX37B 43 31:53 137,09 2024-02-24
10. Italy   Federico Serra LGX94R 26 26:26 161,54 2024-02-24
11. Italy   Daniele Gianera LGX87G 16 25:48 144,06 2024-02-19
12. Italy   Francesco Barattieri LGX12A 13 21:20 145,77 2024-02-22
13. Italy   Stefano Balistreri LGX79A 17 17:02 138,53 2024-02-24
14. Italy   Mattia Cherubin LGX21C 8 14:22 146,25 2024-02-11
15. Italy   Alessandro Chiesa LGX13A 10 12:47 150,50 2024-02-23
16. Italy   Stefano Fornasiero LGX17V 10 12:29 173,00 2024-02-24
17. Italy   Alessandro Pacini LGX93Q 5 12:13 146,00 2024-02-12
18. Italy   Alessio Prencja LGX31K 9 11:58 142,22 2024-02-22
19. Italy   Gabriele Marino LGX12G 2 10:10 147,50 2024-02-15
20. Italy   Roberto Chiartano LGX29D 7 8:49 143,57 2024-02-17
21. Italy   Mirko Zennaro LGX96Z 4 6:19 152,50 2024-02-22
22. Italy   Davide Magri LGX92M 4 3:56 147,50 2024-02-20
23. Italy   Max Caramani LGX43B 2 2:16 160,00 2024-02-16
24. Ireland   Alexander Hill LGX22H 1 0:57 145,00 2024-02-17
25. Italy   Alessandro Mazza LGX93M 1 0:44 185,00 2024-02-07
26. Italy   Silvio Bacherini LGX77S 0 0:00 0,00 2024-01-31
26. Italy   Emanuele Nardi LGX17M 0 0:00 0,00 2024-01-28
26. Italy   Paolo De Vita LGX57Z 0 0:00 0,00 2024-01-24
26. Italy   Roberto Gandolfo LGX23R 0 0:00 0,00 2024-01-12
26. Italy   Silvano Simion LGX57S 0 0:00 0,00 2023-12-07
26. U.S.A   Francesco Drake LGX30G 0 0:00 0,00 2023-11-22
26. Italy   Davide Di Paola LGX64D 0 0:00 0,00 2023-09-21
Total439558:30

February 2024 ranking (scores)

Place   Name Pilot Id Flights Hours Scores Rank Last flight
Italy   Stefano Fornasiero LGX17V 10 12:29 173,00 2024-02-24
Italy   Giacomo Boninelli LGX15G 27 40:23 170,19 2024-02-24
Italy   Luca Corso LGX01L 40 52:43 161,88 2024-02-24
4. Italy   Federico Serra LGX94R 26 26:26 161,54 2024-02-24
5. Italy   Angelo Riina LGX69M 30 44:19 150,83 2024-02-20
6. Italy   Alessandro Chiesa LGX13A 10 12:47 150,50 2024-02-23
7. Italy   Mattia Cherubin LGX21C 8 14:22 146,25 2024-02-11
8. Italy   Francesco Barattieri LGX12A 13 21:20 145,77 2024-02-22
9. Italy   Daniele Gianera LGX87G 16 25:48 144,06 2024-02-19
10. Italy   Alessio Prencja LGX31K 9 11:58 142,22 2024-02-22
11. Italy   Michelangelo Parlione LGX57W 35 43:04 141,71 2024-02-24
12. Italy   Umberto Pedrotti LGX74P 41 33:19 140,98 2024-02-24
13. Italy   Antonino Zappalà LGX93R 22 52:37 139,77 2024-02-24
14. Italy   Jalil Errais LGX94J 41 37:46 138,54 2024-02-23
15. Italy   Stefano Balistreri LGX79A 17 17:02 138,53 2024-02-24
16. Italy   Marco Gulienetti LGX37B 43 31:53 137,09 2024-02-24
17. Italy   Alberto Landi LGX23A 25 34:39 133,40 2024-02-24
Total413513:02
Pilots with less than 8 flights in the current month are not ranked