July 2024 ranking (flights)

Place   Name Pilot Id Flights Hours Scores Rank Last flight
Italy   Jalil Errais LGX94J 15 24:56 142,67 2024-07-10
Italy   Luca Corso LGX01L 11 15:25 163,64 2024-07-12
Italy   Umberto Pedrotti LGX74P 11 11:09 159,00 2024-07-10
4. Italy   Stefano Balistreri LGX79A 9 9:04 157,22 2024-07-10
4. Italy   Federico Serra LGX94R 9 10:25 159,44 2024-07-07
6. Italy   Roberto Chiartano LGX29D 8 11:59 164,25 2024-07-07
7. Italy   Michelangelo Parlione LGX57W 7 7:06 159,00 2024-07-12
7. Italy   Stefano Fornasiero LGX17V 7 11:42 139,29 2024-07-08
9. Italy   Marco Gulienetti LGX37B 3 1:22 150,00 2024-07-04
10. Italy   Mirko Zennaro LGX96Z 2 3:02 162,50 2024-07-09
10. Italy   Simone Rolando LGX96K 2 2:07 150,00 2024-07-09
10. Italy   Davide Porcaro LGX05T 2 2:18 120,00 2024-07-08
10. Italy   Alessandro Chiesa LGX13A 2 2:50 180,00 2024-07-07
10. Italy   Alessandro Mazza LGX93M 2 1:40 180,00 2024-07-02
15. Italy   Silvio Bacherini LGX77S 1 0:46 155,00 2024-07-07
15. Italy   Alessio Prencja LGX31K 1 0:51 180,00 2024-07-02
17. Italy   Francesco Barattieri LGX12A 0 0:00 0,00 2024-06-30
17. Italy   Emanuele Nardi LGX17M 0 0:00 0,00 2024-06-30
17. Italy   Davide Magri LGX92M 0 0:00 0,00 2024-06-25
17. Italy   Alberto Landi LGX23A 0 0:00 0,00 2024-06-25
17. Italy   Angelo Riina LGX69M 0 0:00 0,00 2024-06-22
17. Italy   Dan Blackyet LGX87G 0 0:00 0,00 2024-06-18
17. Ireland   Alexander Hill LGX22H 0 0:00 0,00 2024-06-15
17. Italy   Gabriele Marino LGX12G 0 0:00 0,00 2024-06-12
17. Italy   Paolo De Vita LGX57Z 0 0:00 0,00 2024-06-06
17. Italy   Alessandro Pacini LGX93Q 0 0:00 0,00 2024-05-30
17. Italy   Max Caramani LGX43B 0 0:00 0,00 2024-04-26
17. U.S.A   Francesco Drake LGX30G 0 0:00 0,00 2024-03-13
17. Italy   Antonino ZappalĂ  LGX93R 0 0:00 0,00 2024-03-09
17. Italy   Giacomo Boninelli LGX15G 0 0:00 0,00 2024-03-02
17. Italy   Mattia Cherubin LGX21C 0 0:00 0,00 2024-02-11
17. Italy   Roberto Gandolfo LGX23R 0 0:00 0,00 2024-01-12
Total92116:50

July 2024 ranking (hours)

Place   Name Pilot Id Flights Hours Scores Rank Last flight
Italy   Jalil Errais LGX94J 15 24:56 142,67 2024-07-10
Italy   Luca Corso LGX01L 11 15:25 163,64 2024-07-12
Italy   Roberto Chiartano LGX29D 8 11:59 164,25 2024-07-07
4. Italy   Stefano Fornasiero LGX17V 7 11:42 139,29 2024-07-08
5. Italy   Umberto Pedrotti LGX74P 11 11:09 159,00 2024-07-10
6. Italy   Federico Serra LGX94R 9 10:25 159,44 2024-07-07
7. Italy   Stefano Balistreri LGX79A 9 9:04 157,22 2024-07-10
8. Italy   Michelangelo Parlione LGX57W 7 7:06 159,00 2024-07-12
9. Italy   Mirko Zennaro LGX96Z 2 3:02 162,50 2024-07-09
10. Italy   Alessandro Chiesa LGX13A 2 2:50 180,00 2024-07-07
11. Italy   Davide Porcaro LGX05T 2 2:18 120,00 2024-07-08
12. Italy   Simone Rolando LGX96K 2 2:07 150,00 2024-07-09
13. Italy   Alessandro Mazza LGX93M 2 1:40 180,00 2024-07-02
14. Italy   Marco Gulienetti LGX37B 3 1:22 150,00 2024-07-04
15. Italy   Alessio Prencja LGX31K 1 0:51 180,00 2024-07-02
16. Italy   Silvio Bacherini LGX77S 1 0:46 155,00 2024-07-07
17. Italy   Emanuele Nardi LGX17M 0 0:00 0,00 2024-06-30
17. Italy   Francesco Barattieri LGX12A 0 0:00 0,00 2024-06-30
17. Italy   Alberto Landi LGX23A 0 0:00 0,00 2024-06-25
17. Italy   Davide Magri LGX92M 0 0:00 0,00 2024-06-25
17. Italy   Angelo Riina LGX69M 0 0:00 0,00 2024-06-22
17. Italy   Dan Blackyet LGX87G 0 0:00 0,00 2024-06-18
17. Ireland   Alexander Hill LGX22H 0 0:00 0,00 2024-06-15
17. Italy   Gabriele Marino LGX12G 0 0:00 0,00 2024-06-12
17. Italy   Paolo De Vita LGX57Z 0 0:00 0,00 2024-06-06
17. Italy   Alessandro Pacini LGX93Q 0 0:00 0,00 2024-05-30
17. Italy   Max Caramani LGX43B 0 0:00 0,00 2024-04-26
17. U.S.A   Francesco Drake LGX30G 0 0:00 0,00 2024-03-13
17. Italy   Antonino ZappalĂ  LGX93R 0 0:00 0,00 2024-03-09
17. Italy   Giacomo Boninelli LGX15G 0 0:00 0,00 2024-03-02
17. Italy   Mattia Cherubin LGX21C 0 0:00 0,00 2024-02-11
17. Italy   Roberto Gandolfo LGX23R 0 0:00 0,00 2024-01-12
Total92116:50

July 2024 ranking (scores)

Place   Name Pilot Id Flights Hours Scores Rank Last flight
Italy   Roberto Chiartano LGX29D 8 11:59 164,25 2024-07-07
Italy   Luca Corso LGX01L 11 15:25 163,64 2024-07-12
Italy   Federico Serra LGX94R 9 10:25 159,44 2024-07-07
4. Italy   Umberto Pedrotti LGX74P 11 11:09 159,00 2024-07-10
5. Italy   Stefano Balistreri LGX79A 9 9:04 157,22 2024-07-10
6. Italy   Jalil Errais LGX94J 15 24:56 142,67 2024-07-10
Total6383:01
Pilots with less than 8 flights in the current month are not ranked